Tập ảnh : Hoạt động trải nghiệm chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 của trường THCS Thanh Xuân Trunng