Tập ảnh : Học sinh Chu Kỳ Anh lớp 9A4 vinh dự đại diện cho toàn thể học sinh quận Thanh Xuân nhận khen thưởng học sinh tiêu biểu thủ đô Hà Nội năm học 2021 – 2022